Konferencja naukowa „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”

W dniach 13-15 kwietnia 2015 r. Tomasz Borowiec wziął udział w konferencji naukowej "Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne” zorganizowanej w Sejmie RP z okazji  65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji”. Na konferencji Tomasz Borowiec wygłosił referat pt. " Kontrakt Ulissesa a zgoda na zabieg ksenotransplantacji.