Świadectwo nie odbierze pieniędzy

 

Warto umocnić kontrakt najmu

 

Gdzie słowo radcy ma granice

 

Własnym autem tylko do czasu

 

Odmowę urlopu trzeba uzasadnić

 

International Standards’ Influence on Development of Democracy and Protection of Human Rights

Tomasz Borowiec participated in conference "International Standards' Influence on Development of Democracy and Protection on Human Rights" which was held on 22-23 April 2012 in Polish Parliament on the occasion of 20th anniversary of the signing of Treaty of the European Union and the 15th anniversary of the Constitution of the Republic of Polan

Strony