publikacja "Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego – zagadnienia wybrane”

 

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, zawierająca m.in. artykuł Tomasza Borowca „Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego – zagadnienia wybrane”.