Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 17 września 2020 r. ukazał się artykuł „Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę obowiązku badania przez sąd powszechny przesłanek z kodeksu postępowania administracyjnego zawartych w odwołaniu od decyzji ZUS. Artykuł nawiązuje do precedensowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. II UK 35/18.