Wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 stycznia 2015, sygn: II PK 54/14

Na skutek skargi kasacyjnej Tomasza Borowca Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015, sygn: II PK 54/14 uznał, iż w przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązku udzielenia aplikantowi wolnego na przygotowanie się do egzaminu zawodowego należy mu się odszkodowanie, do czego posiłkowo stosuje się przepisy prawa cywilnego.