ZUS odpowie za zwłokę

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 3 października 2013 r. ukazał się artykuł „ZUS odpowie za zwłokę” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę obowiązku ZUS wypłaty odsetek ustawowych po przegranym procesie sądowym, kiedy ZUS ma obowiązek wypłaty odsetek, jak i skutecznie się ich domagać.