Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 17 września 2020 r. ukazał się artykuł „Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę obowiązku badania przez sąd powszechny przesłanek z kodeksu postępowania administracyjnego zawartych w odwołaniu od decyzji ZUS.

Poradnik prawny - rozwody, alimenty, władza rodzicielska

 

Kancelaria publikuje poradniki zawierające odpowiedzi na podstawowe pytania związane z zasadami rozwodów, alimentów oraz władzą rodzicielską. 

Publikacja książkowa

Konferencja na Ukrainie

Obrona praca doktorskiej

Strony